Czyli Noe, Dawid, św. Paweł i człowiek z uschłą ręką w swoich najtrudniejszych zmaganiach.