Jak Fajnie Być Blisko Boga - Świadectwa #1

"O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich (...) Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich" (Łk 4,38-44).
W życiu Krysi i Seweryna to Słowo wypełnia się każdego dnia i pomaga przejść przez najtrudniejsze okoliczności życia. Mówią o sobie, że są rodzicami dziewięciorga dzieci, w tym dwojga tu na ziemi. Każda strata dziecka była dla nich potężnym cierpieniem. Była też potężną próbą Wiary... Jak przejść przez to co po ludzku nie do udźwignięcia...?