Jak Fajnie Być Blisko Boga - Świadectwa #27

Dziś zapraszamy na świadectwo Małgosi Terlikowskiej. Małgosia nie jest osobą, która z hukiem wyszła z Kościoła, a potem, po latach, do niego wróciła. Małgosia w Kościele była zawsze. Była także jej droga do osobistego spotkania z Jezusem. Odbywało się ono powoli, w doświadczeniach dnia codziennego. I o tym Małgosia opowie. 

Zaprasza Piotr Zworski.