(Obszerne świadectwo Anety na ten temat znajdziecie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=kxtF9Ga1umk&t=2s)