Dźwięki:

1. Powitanie

2. Konferencja I - Ks. dr Juan Jose Arnaiz Ecker SCJ

3. Konferencja II - O. dr Włodzimierz Mocydlarz SJ

4. Konferencja III - Ks. dr Michał Klementowicz

5. Konferencja IV - Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ