Mali Bohaterowie oraz warsztaty muzyczne w Poranku w Radiu Profeto - wywiad

W dzisiejszym Poranku w Radiu Profeto zapraszamy na rozmowy z gośćmi, które przeprowadziła Ewelina Zamojska.

Pierwsza rozmowa dotyczy zjazdu Małych Bohaterów online. Rozmówczynią była Jola Kuc.

Druga rozmowa to Hubert Kowalski i warsztaty muzyczne (od 7:30).