Mój Franciszek - 2019-10-31 (audio)

Kolejna audycja >>Mój Franciszek<< i kolejna część opisu adhortacji "Christus vivit".

Dziś punkty od 91 do 94, którego podtytuł brzmi "Imigranci jako paradygmat naszych czasów".