Omawiany w tej audycji rozdział IV nosi tytuł "Wspaniała wieść dla młodych", gdzie papież Franciszek wygłasza kerygmat - Bóg który jest miłością, Chrystus cię zbawia, On żyje!

Zapraszamy!