Mój Franciszek - Fratelli tutti #27

Kończymy dziś rozdział V encykliki "Fratelli tutti" (punkty 190-197). Posłuchajmy co papież Franciszek sądzi o "Miłości, która integruje i jednoczy" oraz jak według niego budować "Więcej owocności niż osiągnięć".

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.