Mój Franciszek - Katechezy o modlitwie #14

Cykl katechez papieża Franciszka, tzw. katechezy pandemiczne z roku 2020. Dziś już czternasta katecheza o wytrwałem modlitwie.

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.