Mój Franciszek - Katechezy o modlitwie #21

Następna katecheza o modlitwie papieża Franciszka po przerwie związanej z omawianiem Orędzia na Wielki Post. 

Audiencja środowa w styczniu 2021 - modlitwa uwielbienia.

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.