Mój Franciszek - Katechezy o modlitwie #29

Kolejnym naszym spotkaniem z nauczaniem papieża Franciszka jest temat: Kościół nauczycielem modlitwy. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.