Mój Franciszek - Katechezy o modlitwie #38

Dziś ostatnia #38 katecheza z cyklu o modlitwie - "Paschalna modlitwa Jezusa za nas".

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.