Mój Franciszek - Katechezy o św. Józefie #1

W dzisiejszej audycji zawieszamy omawianie encykliki "Fratelli tutti", by podjąć refleksję nad pierwszą katechezą środową papieża Franciszka o św. Józefie.

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.