Mój Franciszek - To jest ufność #5

Jesteśmy w nowym cyklu czytań i rozważań pism papieża Franciszka. Naszą lekturą jest adhortacja "To jest ufność. O ufności w miłosierną miłość Boga". Dzisiaj przyjrzymy się punktom 29-37.

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.