Mój Franciszek - To jest ufność #6

Dzisiaj przyjrzymy się kolejnym punktom adhortacji "To jest ufność". Jesteśmy już w trzecim rozdziale i kończymy omawianie historii o św. Małej Teresce. Przyjrzymy się punktom 38-53. 

Zapraszam - ks. Michał Olszewski SCJ.