"Zależy nam na tym, żeby konferencja była elementem strategii wdrażania nowej kultury dialogu wokół dylematów związanych z tematem przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej" - w taki sposób w listopadzie ubiegłego roku o Horyzontach Relacji wypowiadali się organizatorzy.

Jeśli temat jest dla Ciebie interesujący słuchaj Radia Profeto codziennie po godzinie 12 i 22 już od 5 maja.