Wykład I. ks. Jan Miczyński (Lublin) Temat: Duchowość Nowej Ewangelizacji.
Wykład II. ks. Michał Dąbrówka (Tarnów) Temat: Wprowadzenie biblijne w moduł „Doświadczenie Boga”.