Wykład III. Krzysztof Najdowski (Poznań) Kompas kariery ewangelizatora – człowiek żyjący w pełni cz. I
Wykład IV. Krzysztof Najdowski (Poznań) Kompas kariery ewangelizatora – człowiek żyjący w pełni cz. II
Wykład V. Sławomir Hinc (Poznań): Socjologia w służbie ewangelizacji.