Wykład XII. Mateusz Gromek (Warszawa) & o. Krzysztof Czerwionka (Stryszawa) cz. VI Blok: Strategia ewangelizacji.
Wykład XIII ks. Artur Godnarski (Gubin) Doświadczenie Boga jako podstawowe doświadczenie ewangelizacji
i chrześcijaństwa.
Wykład XIV o. Paweł Drobot CSsR (Kraków) Duchowość Nowej Ewangelizacji – kerygmatyczna.

Wykład XV Andrzej Sionek (Lanckorona) – Doświadczenie Ruchu Światło-Życie w dziele ewangelizacji. Co
Ruch wnosi w rozumienie współczesnej ewangelizacji?