Podczas tegorocznej pielgrzymki w szczególny sposób wznoszone były prośby do Ducha Świętego o nowe powołania do Zgromadzenia oraz o łaskę głębszego poczucia odpowiedzialności za powołanie swoje i współbrata. Modlitwą ogarnięci byli chorzy i starsi współbraci, wszystkie dzieła i duszpasterstwa prowadzone przez Prowincję.

Dźwięki:

1. Homilia - ks. lic. Adam Pastorczyk SCJ

2. Konferencja - ks. lic. Adam Pastorczyk SCJ