Projekt RELACJE - br. Szymon Janowski OFMCap - Zapowiedź

Każdy z nas potrzebuje drogowskazu, jak budować w życiu to, co najważniejsze, czyli relacje. Takim drogowskazem będą kolejne odcinki Projektu RELACJE. Zapraszamy w adwentowe poniedziałki i czwartki na portal profeto.pl, do Radia Profeto i do naszych mediów społecznościowych.

– Pan Bóg zaprojektował nas z miłości i do miłości. I to właściwie jest temat wszystkich kolejnych odcinków Projektu RELACJE. W naszym życiu chodzi o miłość i posłanie nas do relacji – mówi br. Szymon Janowski.

Cykl prowadzi br. Szymon Janowski OFMCap – urodził się w 1984 r., niedługo po maturze wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów a w 2012 r. przyjął święcenia kapłańskie. Droga jego posługi wiodła zawsze pośród ludzi młodych Podejmuje różne zaangażowania związane z duszpasterstwem młodych. Razem z braćmi organizuje spotkanie Golgota Młodych w Serpelicach.