Zapraszamy na comiesięczne spotkania liderów biznesu, by w duchu wiary kształtować w sobie postawę przywództwa służebnego. Inspiracją programu jest duchowość jezuicka, św. Ignacy Loyola oraz papież Franciszek. Autorem programu jest Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT. Strona programu: https://duszpasterstwotalent.pl/temat/

9 stycznia 2020
SAMOPRZYWÓDZTWO – dobre przywództwo zaczyna się od własnej postawy

4 luty 2020
PRZYWÓDZTWO – potrzeba przywództwa, które „brudzi sobie nogi”

3 marca 2020
NASTAWIENIE – pracuj jak dla Pana, goście: Andrzej Anuszkiewicz, Piotr Różkowski

2 kwietnia 2020
POKORA – cecha, która czyni różnicę