Bp Artur Ważny: Św. Józef był człowiekiem pracy. 

1. Przez pracę uczestniczymy w dziele zbawienia.
2. Praca przyspiesza nadejście Królestwa Bożego.
3. Praca rozwija talenty i pomnaża umiejętności.
4. Praca służy społeczeństwu i wspólnocie.