W dzisiejszym odcinku poruszę bardzo trudny problem, który nadal stanowi w Polsce tabu, a mianowicie alienację rodzicielską.

Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.