W dzisiejszym odcinku o biedzie, tej materialnej, ale również duchowej i o jej przyczynach.

Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.