W tym odcinku rozmowa z Marzeną i Janem Krysiakami, rodzicami, pedagogami, animatorami. Porozmawiamy o wychowaniu, o pułapkach w kontaktach z młodzieżą i o miłości.

Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.