1. Powitanie Kard. St Dziwisz

2. Homilia posłania Franciszka

3 .Msza Św. Posłania - całość

4. Kolejne ŚDM Panama- ogłoszenie