Sercańskie Czuwanie Młodzieży - "Noc Nadziei"

Chyba każdy z nas był na sercańskim czuwaniu młodzieży. Dobrze znamy to wydarzenie, które w naszej tradycji ma swoje miejsce i nie wyobrażamy sobie tego, że nie spotkamy się w ciągu roku po Sercańskich Dniach Młodych.Tegoroczne jesienne spotkanie młodzieży nazwaliśmy Nocą Nadziei. Bardzo chcemy, abyśmy pod tą nazwą przeżywali kolejne jesienne spotkania po Sercańskich Dniach Młodych.

21 października w Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie – Płaszowie.

Nowa nazwa sercańskich czuwań

Chyba każdy z nas był na sercańskim czuwaniu młodzieży. Dobrze znamy to wydarzenie, które w naszej tradycji ma swoje miejsce i nie wyobrażamy sobie tego, że nie spotkamy się w ciągu roku po Sercańskich Dniach Młodych.Tegoroczne jesienne spotkanie młodzieży nazwaliśmy Nocą Nadziei. Bardzo chcemy, abyśmy pod tą nazwą przeżywali kolejne jesienne spotkania po Sercańskich Dniach Młodych. Z kolei wiosenne czuwanie, jak już wiecie, nazwaliśmy Nocą Światła, nawiązując do paschalnego okresu, w którym przeżywamy Zmartwychwstanie Jezusa i Jego zwycięstwo nad złem.

Dlaczego Noc Nadziei?

W doborze treści jest inspirowana tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. Bóg stał się człowiekiem w historii, spotykał na swojej drodze ludzi z konkretną życiową historią. Doświadczenie tego spotkania, które rozpoczęło się w Betlejem i trwając do dziś, inspiruje nas do tworzenia przestrzeni – wydarzenia – w którym uczestnik Nocy Nadziei będzie mógł doświadczyć spotkania z Żywym Bogiem. Chcemy pozwolić Wam usłyszeć Dobrą Nowinę, doświadczyć mocy sakramentów świętych, modlitwy oraz piękna wspólnoty w tym momencie życia, w którym jesteście właśnie teraz. Spotkanie z Bogiem nie jest jedynie zapowiedzią czegoś przyszłego, ale dokonuje się dzisiaj.

O czym będzie tegoroczna Noc Nadziei?

Temat brzmi: Poszukując nieszczęścia...

Spotkanie w Krakowie będzie odpowiedzią na potrzebę poszukiwania szczęścia, jaką każdy z nas w sobie nosi. Człowiek poszukując spełnienia i chcąc osiągnąć w swoim życiu szczęście musi dokonywać wyborów. Bywa i tak, że to co jest grzechem, jawi się jako coś co może nas uszczęśliwić. Chcemy spojrzeć na grzech jako sposób poszukiwania szczęścia, ale jako taki sposób, który nie prowadzi nas do upragnionego celu.

W czasie Nocy Nadziei pragniemy spotkać Jezusa – Syna Bożego, który zaprasza nas na drogę dającą spełnienie, doświadczenie prawdziwej miłości, a co za tym idzie – poczucie bycia szczęśliwymi. Będziemy przyzywać mocy Ducha Świętego, który daje szczęście bez miary.

Podczas spotkania usłyszeliśmy:

Poszukując szczęścia nie zawsze trafiamy do celu! Ks. Bartosz Wronikowski (konferencja)

Szczęścia bez miary! Daj nam Duchu Święty! Barbara Turek

Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? (J 13, 6b). Przygotowanie do spowiedzi. Ks. Wojciech Olszewski SCJ i młodzież RSM Fatimska

Msza święta niedzielna, przewodniczenie i homilia Ksiądz Prowincjał Sławomir Knopik SCJ

 

Transmisja w Radiu Profeto od godziny 19:00!