Sercańskie Czuwanie Młodzieży – Noc Światła "Sprawiedliwi jaśnieć będą"

NOC ŚWIATŁA. Jej głównymi punktami były: nabożeństwo Drogi Światła, adoracja, spowiedź i wspólna Eucharystia, której przewodniczył ks. Witold Januś SCJ. Zapraszamy na relację z tego wydarzenia.

„Sprawiedliwi jaśnieć będą” pod takim hasłem przeżyliśmy nocne spotkanie młodzieży, które odbyło się w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszycach Małych w nocy z 22 na 23 kwietnia 2023 r.

Zmagając się na co dzień z niezrozumieniem, wyśmiewaniem, brakiem szacunku, jednostronną tolerancją, niedocenianiem, pobłażaniem dla nieuczciwości i z jeszcze wieloma innymi formami niesprawiedliwości… poszukujemy nadziei, że w końcu „sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego” (Mt 13,43).

Dlatego NOC ŚWIATŁA – wiosenne spotkanie sercańskiej młodzieży z całej Polski. Wierzymy, że nasza sprawiedliwość, nasze dobre czyny, nie biorą się z pustych rytuałów, ze ślepego posłuszeństwa, ani z bezmyślnego naśladowania kogokolwiek, lecz wynikają z relacji z Osobą – Jezusem Chrystusem. To On nas usprawiedliwia przed Ojcem, bo bierze na siebie nasze grzechy. On nam całkowicie zaufał i czeka na nasze całkowite zaufanie Jemu.