Serce Jezusa - wywiad

Pan Jezus ukazał miłość swojego Serca do ludzi za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque, siostry z klasztoru wizytek w Para-le-Monial we Francji. Podczas objawień prosił ją, by Serce to „było uczczone i uwielbione w takiej mierze, w jakiej było wzgardzone, zbezczeszczone i uniżone w swej Męce”. Serce Jezusa to przede wszystkim ogromna miłość. W jaki sposób przylgnąć do serca Jezusowego? Jak ogrzać się tą miłością? Jak dziś szerzy się kult Najświętszego Serca Pana Jezusa? O to zapytam znanego czciciela Serca Pana Jezusa, autora książek na ten temat - ks. Jerzego Jastrzębskiego, kapłana Archidiecezji Warszawskiej.

Małgorzata Terlikowska - zapraszam.