Słowo wygłosili ks. Karol Milewski SCJ (homilia) oraz ks. Michał Olszewski SCJ (konferencja).

Gotowość na przyjście Pana Jezusa.