W sobotę 14 maja 2022 r. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach bp Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, udzielił sakramentu święceń kapłańskich dwóm diakonom oraz święceń diakonatu trzem alumnom Wyższego Seminarium Misyjnego w Stadnikach.

Sercańskimi prezbiterami zostali ks. Władysław Czujko SCJ z miasta Baranowicze na Białorusi i ks. Wojciech Olszewski SCJ z Laskowej – brat ks. Michała Olszewskiego SCJ. Święcenia diakonatu przyjmą dk. Adam Maj SCJ z Sosnowca oraz dk. Karol Szlezinger SCJ i dk. Paweł Szlezinger SCJ, bracia bliźniacy z Jastrzębia Zdroju.

„Chcemy być świadkami Bożej miłości przemieniającej duszę i społeczeństwo. Pragniemy kochać Boga i ludzi otwartym sercem i umysłem” – podkreślają sercanie. Życzymy im, aby byli kapłanami na wzór Serca Jezusowego.