Sympozjum „Powołanie do kapłaństwa: dar, decyzja, odpowiedzialność”

27 października w Krakowie odbyło się sympozjum naukowe: „Powołanie do kapłaństwa: dar, decyzja, odpowiedzialność”. Zapraszamy do wysłuchania wykładów.

Sympozjum rozpoczęło się wykładem „Jezus Chrystus: pierwszy powołany i powołujący” ks. dr. Andrzeja Demitrówa. Ks. dr Marek Dziewiecki podjął temat: „Kultura powołaniowa: jaki styl życia budzi we współczesnym człowieku świadomość jego powołania?”. O współczesnych wyzwaniach i problemach stojących przed formacją kapłanów i kandydatów do kapłaństwa mówił ks. dr Radosław Rybarski.

Wykład „Nowi kapłani dla nowej epoki: wizja kapłana według papieża Franciszka” wygłosił o. dr Piotr Andrukiewicz CSsR. O przyczynach, problemach i drogach wyjścia kryzysów kapłańskich mówiła mgr Joanna Dyduch.