Sympozjum naukowe - Jak się spotykać, by odnaleźć Boga?

"Jak się spotykać, by odnaleźć Boga?" to tytuł sympozjum naukowego organizowanego przez Wyższe Seminarium Duchowne Księży Sercanów w Stadnikach. Gośćmi, którzy wygłosili swoje referaty byli: dr Maria Miduch, ks. dr Jerzy Smoleń, dr Jakub Synowiec, ks. prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak oraz prof. dr hab. Jerzy Bralczyk.

Sympozjum odbyło się 5 listopada 2020 w domu rekolekcyjnym "Domus Mater" w Krakowie. 

Dźwięki:

Wykład I - „A Słowo stało się Ciałem” (J 1,14) – Mesjasz mostem dialogu między Bogiem i człowiekiem? - dr Maria Miduch (WSD Towarzystwa Salezjańskiego)

Wykład II - Milczenie czy dialog z samym sobą i z własnymi emocjami? O wyciszeniu, które nie jest zaprzeczeniem relacji - ks. dr Jerzy Smoleń (KUL)

Wykład III - Współczesna ekologia a chrześcijański szacunek wobec natury. Jak prowadzić dialog ze światem stworzonym przez Boga nie czyniąc z niego bóstwa? - dr Jakub Synowiec (UPJPII)

Wykład IV - Czy warto dialogować w katechezie? - ks. prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak (UAM)

Wykład V - Jak ważyć słowa, by znaczyły tyle, ile chcemy? Lekcja wymowy zrozumiałej dla innych - prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (UW)