...to tytuł sympozjum naukowego, które odbyło się 7. listopada 2019 r. w domu rekolekcyjnym "Domus Mater" w Krakowie. Zapraszamy do wysłuchania zarejestrowanych konferencji. Więcej informacji pod adresem www.sympozjum.scj.pl

1. Jezus – posłany od Ojca w Duchu Świętym – wzór misjonarza - ks. prof. dr hab. Jan Szczurek (UPJPII)

2. Ochrzczeni i posłani. Nakaz misyjny Jezusa we współczesnym świecie - ks. prof. dr. hab. Jan Górski (UŚ)

3. Rola zakonników w dziele misyjnym Kościoła - ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD (UKSW)

4. Cel misyjny Kościoła w świetle współczesnej teologii religii - o. prof. dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM (KUL)

5. Misyjny wymiar charyzmatu sercańskiego - ks. dr Eugeniusz Ziemann SCJ (WSM)