Sympozjum rozpoczął wykład „Figura Maryi w przepowiadaniu Słowa Bożego w Tradycji Ojców Kościoła” wygłosi ks. prof. Marcin Rafał Wysocki (KUL). O wyzwaniach mariologii XXI wieku mówił ks. dr hab. Marek Gilski (UPJPII), a mariologiczno-eklezjologiczną interpretację obrazu niewiasty z 12. rozdziału Apokalipsy przedstawiła dr Danuta Piekarz (UJ).

Drugą część sympozjum otworzył wykład ks. prof. Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego (UO) „Maryja w ikonografii chrześcijańskiego Wschodu”. O sekwencji „Stabat Mater” we włoskich interpretacjach muzycznych doby XVIII wieku mówiła dr hab. Renata Borowiecka (AMK), a dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska (IS PAN) przedłożyła temat „Łzy lejąca” w arcydziełach muzyki polskiej XX wieku. Wątki maryjne mozaik Centro Aletti w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie przedstawił ks. Lucjan Bartkowiak CR (Atelier Sztuki Sakralnej Aletti.pl).