Teologia ciała działa

Dziś światowy dzień filozofii i nawet dobrze się składa, bo temat naszej dzisiejszej rozmowy jest z pogranicza teologii i filozofii. Choć zagadnienie, którym będziemy się zajmować, nazywa się fachowo teologią ciała, to przecież jego twórcą jest filozof personalista, etyk Karol Wojtyła. Tę myśl ubrał on w język filozoficzny, przez co niektórych może on zniechęcać. Na szczęście są osoby, które potrafią przełożyć ten niełatwy język filozofii na nasze.

W Radiu Profeto spotkanie z dr Magdaleną Siemion, teologiem, dziennikarką, popularyzatorką teologii ciała. Bo jak sama mówi: teologia ciała działa.

Serdecznie zapraszam, Małgorzata Terlikowska.