Bóg powołał człowieka jako mężczyznę i niewiastę. I obu nadał powołanie, aby zmieniać ten świat i panować nad nim. Hierarcha wartości: praca dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Wszelka praca kobiet powinna być traktowana z odniesieniem do jej miejsca w ognisku rodzinnym. Ona jest sercem ogniska rodzinnego. Gdy serce przestaje bić – organizm umiera.  

Zaprasza Łukasz Ofiara z Centrum Myśli JP2 i Piotr Zworski.