O szczęśliwy mężu, któremu dane było widzieć i strzec Boga. My też w sposób mistyczny możemy strzec i widzieć oczami duszy Jezusa. Dlatego JP2 mówi o tej tajemnicy w kontekście Eucharystii. Do przyjęcia Eucharystii – do bycia z Jezusem potrzebna jest czystość serca. Dlatego św. Józef jest patronem czystości.

Zaprasza Łukasz Ofiara z Centrum Myśli JP2 i Piotr Zworski.