Czym jest pokój? „Jest darem miłującego Boga, który ukochał człowieka w Sercu Jednorodzonego Syna”. Serce Jezusa to zjednoczenie w jednej istocie dwóch walczących w człowieku sfer ducha i ciała. To Serce pokazuje, że jest możliwy pokój. Jezus zburzył tę wrogość, która powstała po grzechu – Jezus jedna świat z Nim i sam ze sobą.