Papież, który wypowiada słowa „jestem z Wami” – niejako bardziej uświadamia nam obecność Pana Jezusa. Życie Jana Pawła II było właśnie takim uobecnieniem Jezusa.