Maryja – błogosławiona między niewiastami. Ta, która uwierzyła, ale nie chodzi tu tylko o wiarę intelektualną. Chodzi o zawierzenie. Chodzi o bycie Z CHRYSTUSEM. Czas Adwentu to czas odnowienia wiary. To przygotowanie na „bycie zjednoczonym z Chrystusem”. To przygotowane do bycia błogosławionym.