Totus Tuus - 2019-12-20 (audio)

JP2 Wrocław 21.06.1983.

Miłość jest podstawą miłości i wychowania. Obraz rodziny to faktycznie obraz wiary – to perspektywa istnienia w ciągłym zaufaniu. Podstawą tego zaufania jest pewność, ze Bóg kocha swoje dzieci. Tu wszystko bierze swój początek. Prawda jest fundamentem ufności. To ona jest podstawą zaufania. Prawda potrafi zbudować największą miłość.