Powołanie do życia:
- życie jako dar? Czy jestem szczęśliwy w swoim życiu?
- życie jako zadanie.
W życiu odzwierciedla się nienaruszalność samego Boga. Życie jest święte jak Bóg, dlatego jest sferą sacrum.