Maryja poczęła Ciało Pańskie – to które za nas umarło i które jest dla nas pokarmem do dzisiaj. Papież bardzo lubił tę modlitwę, ponieważ zawiera się w niej teologia człowieczeństwa Jezusa oraz sens człowieka w ogóle – to, że człowiek jest obrazem Boga tak bardzo, że Bóg stał się człowiekiem. Cielesność dla Jana Pawła II jest dlatego tak ważna, bo cielesność objawiła nam Boga. To bardzo istotne, że człowiek nie jest samym duchem. Powinien żyć według ducha, ale powinien uświęcać również ciało.
Maryja poczęła też Kościół – mistyczne Ciało Chrystusa.