Totus Tuus - JP2 o dialogu

JP2 i przemówienie ekumeniczne w Drohiczynie 10.06.1999. 
 
Zapraszają Łukasz Ofiara i Piotr Zworski.
Miłość podstawą dialogu ekumenicznego. Chrystus ukochał nas wraz z naszą słabością i ułomnością. Jego miłość ma charakter definitywny. To on sprawił, że jesteśmy godni jego miłości – on poprzez swoje człowieczeństwo włączył nas w zasięg miłości Bożej.
Panie naucz nas dróg Twoich – wezwanie – do kroczenia jedną drogą.