Miłość podstawą dialogu ekumenicznego. Chrystus ukochał nas wraz z naszą słabością i ułomnością. Jego miłość ma charakter definitywny. To on sprawił, że jesteśmy godni jego miłości – on poprzez swoje człowieczeństwo włączył nas w zasięg miłości Bożej.
Panie naucz nas dróg Twoich – wezwanie – do kroczenia jedną drogą.