1. Fundament chrztu - podstawą jedności chrześcijan.
2. Wybaczenie i świadectwo – podstawowe środki dialogu chrześcijan
3. Eucharystia – wspólny stół – jako zadanie na drodze do pełnej jedności. Papież
mówi wprost o potrzebie pogłębiania wspólnoty opartej o Eucharystię.
4. Tylko Kościół pojednany wokół wspólnego stołu będzie prawdziwym znakiem
jedności.