Konsekracja – to uwolnienie spod władzy ciemności i przeniesienie do królestwa syna umiłowanego. Konsekracja – to zakorzenienie w Chrystusie To On daje życie, daje wzrost, rozwój. On daje „nowe stworzenie”.