Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki. Czy nasze "amen" oznacza: niech mi się tak stanie?
Eucharystia to pokarm odkupionych. Czy chcę być odkupiony?